deepwater1.jpgdeepwater7.jpgdeepwater4.jpgdeepwater6.jpg

Patvirtintos naujos UAB „Varėnos vandenys“ paslaugų bazinės kainos

          Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2019 m. gegužės  20 d. nutarimu Nr. O3E-140 „Dėl UAB „Varėnos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“ vienašališkai nustatė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio), kurios įsigalios nuo 2019 m. liepos 1 d.. Bazinės kainos nustatytos 3 metų laikotarpiui ir bus perskaičiuojamos kiekvienais metais.

 1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – 1,73 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

   1.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,61 Eur/m3;

   1.2. nuotekų tvarkymo – 1,12 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

   1.2.1. nuotekų surinkimo – 0,45 Eur/m3;

   1.2.2. nuotekų valymo – 0,59 Eur/m3;

   1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,08 Eur/m3.

 1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – 1,69 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

   2.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,59 Eur/m3;

   2.2. nuotekų tvarkymo – 1,10 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

   2.2.1. nuotekų surinkimo – 0,44 Eur/m3;

   2.2.2. nuotekų valymo – 0,58 Eur/m3;

   2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,08 Eur/m3.

 1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams – 1,74 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

   3.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,67 Eur/m3;

   3.2. nuotekų tvarkymo – 1,07 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

   3.2.1. nuotekų surinkimo – 0,43 Eur/m3;

   3.2.2. nuotekų valymo – 0,57 Eur/m3;

   3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,07 Eur/m3.

 1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade – 1,66 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

   4.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,59 Eur/m3;

   4.2. nuotekų tvarkymo – 1,07 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

   4.2.1. nuotekų surinkimo – 0,43 Eur/m3;

   4.2.2. nuotekų valymo – 0,57 Eur/m3;

   4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,07 Eur/m3.

 1. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:

   5.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 1,18 Eur butui per mėn.;

   5.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso – 0,59 Eur butui per mėn.

 1. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade – 1,82 Eur namui per mėn.
 2. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:

   7.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 0,72 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

   7.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso – 0,36 Eur namui per mėn.

 1. Vidutinę atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas – 1,29 Eur apskaitos prietaisui per mėn.

   8.1 Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams diferencijuojama pagal  skaitiklių diametrus:

D15 mm

0,86

Eur apskaitos prietaisui per mėnesį

D20 mm

1,02

Eur apskaitos prietaisui per mėnesį

D25 mm

1,25

Eur apskaitos prietaisui per mėnesį

D32 mm

1,78

Eur apskaitos prietaisui per mėnesį

D40 mm

2,53

Eur apskaitos prietaisui per mėnesį

D50 mm

4,04

Eur apskaitos prietaisui per mėnesį

D65 mm

5,72

Eur apskaitos prietaisui per mėnesį

D80 mm

9,12

Eur apskaitos prietaisui per mėnesį

D100 mm

11,22

Eur apskaitos prietaisui per mėnesį

 1. Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinę
  kainą – 4,99 Eur/m3.
 2. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas – 0,15 Eur/m3.
 3. Nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą – 0,043 Eur/m3.
 4. Nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą – 0,027 Eur/m3.
 5. Nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą – 0,024 Eur/m3.
 6. Nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą – 0,024 Eur/m3.

 

UAB „Varėnos vandenys“ 2019 m. birželio mėnesį paleido veikti naujus vandens gerinimo įrenginius Pilvingių kaimo vandenvietėje. Nuo šiol Pilvingių kaimo 64 gyventojams tiekiamas Lietuvos higienos normą HN24:2017 atitinkantis geriamasis vanduo.

 

UAB „Varėnos vandenys“, įgyvendindama projektą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11-0001 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone“, 2019 m. sausio mėnesį paleido veikti naujus vandens gerinimo įrenginius Panaros kaimo vandenvietėje. Nuo šiol Panaros kaimo 132 gyventojams tiekiamas Lietuvos higienos normą HN24:2017 atitinkantis geriamasis vanduo.

.  

 

UAB „Varėnos vandenys“, įgyvendindama projektą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11-0001 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone“, baigė vykdyti geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų surinkimo tinklų statybos darbus S. Varėnos kaimo Paupio g. Prašome gyventojus aktyviai jungtis prie naujai klojamų geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų surinkimo tinklų.

 

UAB „Varėnos vandenys“, įgyvendindama projektą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11-0001 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone“, baigė vykdyti geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų surinkimo tinklų statybos darbus Krivilių kaimo Kreivosios ir Krivio g. Prašome gyventojus aktyviai jungtis prie naujai klojamų geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų surinkimo tinklų.

 

UAB „Varėnos vandenys“, įgyvendindama projektą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11-0001 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone“, 2018 m. rugsėjo mėnesį baigė montuoti ir paleido veikti naujus, 6 m3/h našumo, vandens gerinimo įrenginius Krivilių kaimo vandenvietėje. Nuo šiol 154 gyventojams tiekiamas Lietuvos higienos normą HN24:2017 atitinkantis geriamasis vanduo.

 

2018 m. rugpjūčio mėn. atlikti vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcijos darbai Užuperkasio kaimo vandenvietėje. Po rekonstrukcijos pagerintas vandens tiekimo paslaugas gauna 107 Užuperkasio kaimo gyventojai.

Gerinimo įrenginiaiGerinimo irenginiai

 

UAB „Varėnos vandenys“ įsigijo naują transporto priemonę – nuotekų išvežimo automobilį GAZ KO-503B. Papildžius transporto ūkį, paspartės buitinių nuotekų išvežimas iš individualių nuotekų kaupimo rezervuarų ir nuotekų valymo įrenginių Varėnos rajone.

 

UAB „Varėnos vandenys“, įgyvendindama projektą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11-0001 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone“, baigė vykdyti geriamojo vandens tiekimo tinklų statybos darbus Varėnos miesto Pušyno g., Pušyno sk., Glėbo ir Dainavos gatvėse. Prašome gyventojus aktyviai jungtis prie naujai įrengtų geriamojo vandens tiekimo tinklų.

  

 

UAB „Varėnos vandenys“, įgyvendindama projektą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11-0001 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone“, baigė vykdyti geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų surinkimo tinklų statybos darbus Matuizų gyvenvietėje. Prašome gyventojus aktyviai jungtis prie naujai klojamų geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų surinkimo tinklų.

   

 

UAB „Varėnos vandenys“, įgyvendindama projektą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11-0001 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone“, nuo gegužės 31 d. pradėjo vykdyti buitinių nuotekų surinkimo tinklų statybos darbus Merkinės gyvenvietėje. Prašome gyventojus aktyviai jungtis prie naujai klojamų buitinių nuotekų tinklų.

 

2018 m. birželio mėn. atlikti vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcijos darbai Spenglos kaimo vandenvietėje. Po rekonstrukcijos pagerintas vandens tiekimo paslaugas gauna 68 Spenglos kaimo gyventojai.

  

 

2018 m. birželio  mėn.  Paparčių g., Senosios Varėnos k. naujai įrengti centralizuoti vandens tiekimo (115 m) ir buitinių nuotekų surinkimo (118 m) tinklai, suteikta galimybė 5 būstams prisijungti prie  centralizuotų geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų surinkimo tinklų.

                                                                                                                                                                                                                     

Bendrovės budintis dirba visą parą: tel. (8 310) 31 674, mob. +370 610 39 402.

Avarinė tarnyba dirba nuo 8.00 val. iki 18.00 val., šeštadienį ir sekmadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val..

Dėl nuotekų išvežimo kreiptis tel. (8 310) 31 663.

 

Screenshot 2017 11 30 Maps lt mobili versija

Žiūrėkite išsamesnį žemėlapį

 

Svetainės dizainas sukurtas: a4joomla.com