Apie mus

Brangūs vartotojai,

Gražiausi metai mūsų gyvenime,
Kurie kupini ieškojimų ir atradimų džiaugsmo,
Nuskaidrinti bendradarbiavimo ir abipusio pasitikėjimo,
Turtingi prasmingais darbais ir reikšmingais pasiekimais.
Viltingai žvelkime į ateitį, nebijodami keistis ir tobulėti.
Ačiū Jums, kad esate su mumis.

UAB „Varėnos vandenys“ direktorius E. Kirkliauskas
2021 m. gegužės 8 d.

1994-08-01 Druskininkų vandens tiekimo įmonė Varėnos cechas reorganizuota į Varėnos valstybinę vandens tiekimo įmonę (įmonė įregistruota 1994 m. rugpjūčio 4 d.), įmonės kodas 8459818.

1994-09-12 Rajono tarybos sprendimu Nr. I-369 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės techninio skyriaus“ Druskininkų vandens tiekimo įmonės Varėnos cechą nuspręsta reorganizuoti į Vandens tiekimo ir inžinerinių įrenginių tarnybą.

1996-02-28 Varėnos rajono savivaldybės valdybos sprendimu Nr. 61 „Dėl rajono savivaldybės Techninio ir Globos ir rūpybos skyrių tarnybų reorganizavimo“ nusprendė siūlyti Tarybai reorganizuoti savivaldybės techninio skyriaus Vandens tiekimo ir inžinerinių įrenginių eksploatavimo tarnybą į savivaldybės įmonę „Varėnos vandenys“ su specialios paskirties įmonės statusu (įmonė įregistruota 1996 m. balandžio 4 d.), įmonės kodas 8462681.

Mūsų bendrovės tikslai:

visą laiką teikti aukštos kokybės vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, nuotekų valymo bei lietaus nuotekų šalinimo paslaugas gyventojams, užtikrinti šių paslaugų prieinamumą visiems gyventojams, įmonėms bei organizacijoms; paslaugas teikti patiriant iki minimumo sumažinant aplinkos taršą, ir, kad išvalytos nuotekos ne tik atitiktų aplinkosauginius reikalavimus, bet būtų geresnės kokybės nei nustatyta aplinkosauginiuose reikalavimuose. Mes stengiamės būti bendrove, kuri atitiktų visuomenės poreikius bei interesus, užtikrintų teikiamų paslaugų kokybės, aplinkosauginius, gamtosauginius ir sveikatos reikalavimus.

Administracijos darbo laikas:

- pirmadienį – ketvirtadienį 8:00 – 17:00 val.

- penktadienį 8:00 – 15:45 val.

- pietų pertrauka 12:00 – 12:45 val.

Bendrovės budintis dirba visą parą: tel. (8 310) 31 674, mob. +370 610 39 402.

Avarinė tarnyba dirba nuo 8:00 val. iki 17:00 val.